• Buurmalsen 1
  • Buurmalsen 3
  • Buurmalsen 6

Haalbaarheidsonderzoek scholen Buurmalsen en Tricht

Woensdag 7 februari om 20.00 uur in de raadzaal van het Gemeentehuis te Geldermalsen vind er een gespreksavond plaats voor de inwoners voor de dorpen Buurmalsen en Tricht.

Voorgenomen besluit van Stichting Fluvium tot fusie van OBS De Malsenburg en OBS Op ’t Hof

Stichting Fluvium heeft voorgenomen te besluiten tot een fusie van OBS De Malsenburg (Buurmalsen) en OBS Op ’t Hof (Tricht). Dit voorgenomen besluit komt primair voort uit teruglopende leerlingaantallen op beide scholen. Dat zou uiteindelijk een effect kunnen hebben op de kwaliteit van het onderwijs op beide scholen en daarnaast kan ook niet worden gegarandeerd dat beide scholen in de huidige vorm bestaansrecht blijven houden. Stichting Fluvium wil graag uiteenzetten wat de inwoners van Buurmalsen en Tricht zullen merken van de fusie.

Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs gemeente Geldermalsen

De raad van de gemeente Geldermalsen heeft in maart 2016 het Integraal Huisvestingsplan voor het basisonderwijs vastgesteld. Daarin is geld vrijgemaakt voor het opknappen van de basisscholen. Ook is de huidige staat van de schoolgebouwen onderzocht. Daaruit blijkt dat de scholen in Buurmalsen en Tricht in zodanige staat verkeren dat het wellicht niet zinvol is om geld te stoppen in het opknappen van de gebouwen en vervangende nieuwbouw een alternatief zou kunnen zijn. Omdat Stichting Fluvium heeft voorgenomen beide scholen te fuseren, ligt het voor de hand om de onderzoeken in hoeverre het mogelijk is de vervangende nieuwbouw op één locatie te realiseren. Het college van B en W is voorgesteld een haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar de mogelijkheden voor herhuisvesting van de scholen in Buurmalsen en Tricht. Voor wat betreft vervangende nieuwbouw zijn er globaal drie scenario’s denkbaar (in willekeurige volgorde):

1. Vervangende nieuwbouw op de locatie van OBS Op ’t Hof in Tricht;
2. Vervangende nieuwbouw op de locatie van OBS De Malsenburg in Buurmalsen;
3. Vervangende nieuwbouw op een andere locatie, bijvoorbeeld ergens tussen de twee dorpen in.

De gemeente en Stichting Fluvium willen de opzet en reikwijdte van een dergelijk haalbaarheidsonderzoek graag met u bespreken. Het gaat er dan met name om op welke wijze de inbreng en mening van de inwoners onderdeel kan uitmaken van het haalbaarheidsonderzoek.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemeen

Disclaimer

Contactgegevens

info@dorpsraadbuurmalsen.nl

T: 0345 - 618 055 (Peter van Olm)

Op de hoogte blijven?