• Buurmalsen 1
  • Buurmalsen 3
  • Buurmalsen 6

Vergaderingen

Jaarlijks wordt, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, een algemene jaarvergadering gehouden.

In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording;
  2. de benoeming van de commissies voor het volgende verenigingsjaar;
  3. voorziening in eventuele vacatures;
  4. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de vergadering;
  5. andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk vindt.

Algemeen

Disclaimer

Contactgegevens

info@dorpsraadbuurmalsen.nl

T: 0345 - 618 055 (Peter van Olm)

Op de hoogte blijven?