• Buurmalsen 1
 • Buurmalsen 3
 • Buurmalsen 6

dorpsraad buurmalsen

De Dorpsraad Buurmalsen is  opgericht op 9 december 2015 en bestaat uit acht vrijwilligers. Om een breed draagvlak te krijgen vormt deze groep een afspiegeling van de bevolking.

de dorpsraad bestaat uit

 • Frans van Oostveen - voorzitter
 • Roy Besselink – penningmeester
 • Peter van Olm - secretaris
 • Corrie Hakkert
 • Herma Jansen-Timmer
 • Arjan Kardol
 • Bertie Nieuwkoop-van Gelderen
 • Hans Piek

Voor de duidelijkheid: de Dorpsraad Buurmalsen is geheel neutraal. Het is dus geen extra bestuurslaag of een politiek orgaan.

Wat doet de dorpsraad ?

De Dorpsraad Buurmalsen behartigt de algemene belangen van de inwoners van Buurmalsen. De inspanningen van de raad richten zich met name op het woon- en leefklimaat.

De Dorpsraad Buurmalsen heeft de volgende doelstellingen

 • gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente over onderwerpen die Buurmalsen aangaan;
 • dienen als als klankbord voor de inwoners;
 • dienen als communicatiekanaal tussen de gemeente en de inwoners van het dorp;
 • communiceren en meedenken over de ontwikkeling van een dorpsplan;
 • het bevorderen van goede contacten tussen groepen, organisaties, verenigingen en instellingen en de inwoners van Buurmalsen.

Wat valt niet onder de doelstellingen?
De Dorpsraad houdt zich niet bezig met het bemiddelen of anderzijds betrokken zijn bij conflicten, meningsverschillen en/of problemen welke zich voordoen tussen inwoners van Buurmalsen.

Waarom een dorpsraad in Buurmalsen?

Koning Willem-Alexander benoemde het in de Troonrede van 2013 als ‘participatiesamenleving’. Een samenleving waarin de overheid zich concentreert op kerntaken. Dat betekent dat ook gemeenten zich terugtrekken en een beroep doen op de burgers om samen te werken aan het behouden en verbeteren van de leefbaarheid van de eigen leefomgeving.

In dat licht stimuleert de gemeente Geldermalsen de oprichting van dorpsraden. Een dorpsraad is een gesprekspartner voor de gemeente en een klankbord voor de inwoners van het dorp. In overleg worden taken verantwoordelijkheden vastgesteld, wie doet wat en waar versterken dorpsraad en gemeente elkaar.

Algemeen

Disclaimer

Contactgegevens

info@dorpsraadbuurmalsen.nl

T: 0345 - 618 055 (Peter van Olm)

Op de hoogte blijven?