facebook

woningbouw op terrein van de voormalige basisschool

Woningbouw op terrein van de voormalige basisschool

In december 2020 heeft de gemeente West Betuwe een zogenaamde "challenge" in het leven geroepen voor woningbouw op het terrein van de voormalige basisschool in Buurmalsen. Bij deze challenge werden groepen mensen uitgenodigd een plan in te dienen voor woningbouw op geoemd terrein. De gemeente heeft een aantal voorwaarden gesteld waaraan het plan moet voldoen. Uit de ingediende plannen zou de gemeente een keuze maken.

In Buurmalsen heeft zich een groep gevormd met de naam Wooncollectief De Malsenhof. Dit wooncollectief heeft een plan ingediend dat voldoet aan de voorwaarden. Het is een kleinschalig, eigentijds plan dat past binnen onze dorpskern.
Het voorziet in het realiseren van 20 betaalbare woningen voor woningzoekenden die een maatschappelijke of sociale binding hebben met Buurmalsen. Verder staat centraal:

• Betaalbaar en bereikbaar zijn en blijven (mix van koop- en huurwoningen);
• Betrokkenheid en nabuurschap. Het idee is om te bouwen in een hofjesachtige sfeer waarbij privacy en sociale samenhang geborgd zijn;
• Bouw van de woningen door lokale aannemers;
• Eisen aan duurzaamheid, energiezuinige en collectieve voorzieningen. Zo zijn veel groene aanplant, zonnepanelen als parkeeroverkapping en centrale warmteopwekking opgenomen.
• Om de starterswoningen ook voor de toekomst als starterswoningen te behouden wordt er een anti-speculatiebeding opgenomen in de gezamenlijke afspraken. Toekomstige eigenaren moeten zich aan deze afspraken houden.

Via de dorpsraad hebben zich ruim 50 personen aangemeld als belangstellende voor een woning!

In totaal zijn er 5 plannen ingediend bij de gemeente; 2 daarvan zijn afgevallen omdat de indieners afkomstig zijn uit de Randstad. Er zijn dus 3 plannen beoordeeld door de gemeente West Betuwe. Helaas is de keuze op een ander plan gevallen, namelijk het plan dat is ingediend door Cooperatie Duurzaam West Betuwe. Het Wooncollectief De Malsenhof heeft daarover het volgende bericht ontvangen van de gemeente:

Beste groepen, 

In februari dienden jullie een plan in voor Groeneweg 19 in Buurmalsen. Dit was in het kader van de Steengoed Challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland’. In totaal ontvingen we vijf plannen. Dat was meer dan verwacht. Dit zorgde ervoor dat het langer duurde om een keuze te maken. We laten jullie niet langer in spanning. 

De gemeente heeft de vijf plannen kritisch bekeken. We keken naar verschillende aspecten. Denk aan doelgroep, soort woningen, parkeren, duurzaamheid en inrichting van de openbare ruimte, maar ook stedenbouwkundige inpassing. We beoordeelden of het plan aan de criteria voldeed. Ze zijn objectief en los van elkaar beoordeeld. 

Met wie gaan we verder?
Na een zorgvuldig afweging hebben we één groep uitgekozen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daar een besluit over genomen. We gaan verder met Coöperatie Duurzaam West Betuwe om hun plan Droomhuis Buurmalsen verder uit te werken. Dat komt door een aantal redenen. Het plan is ingediend door een groep met lokale binding. Ze richten zich daarnaast op starters en senioren. Ze willen het bestaande schoolgebouw deels behouden en hier woningen in realiseren. En daarnaast worden enkele nieuwe woningen gerealiseerd. Kortom: met dit plan wil de gemeente verder. We feliciteren Coöperatie Duurzaam West Betuwe! 

Bedankt voor deelname!
Wij willen alle groepen bedanken voor hun inzet en deelname. Ieder plan was uniek en had goede aspecten. Helaas kunnen wij maar met één groep verder. Jullie hebben ons wel laten zien dat er behoefte is aan dit soort initiatieven. Wij willen als gemeente inzetten op meer projecten die in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) worden gerealiseerd. Daarvoor zijn we momenteel beleid aan het opstellen.

Helaas is de keuze dus op een ander plan gevallen.
Op dit moment is nog niet bekend hoe e.e.a. zich verder gaat ontwikkelen.

Juni 2021 

 

Groenbrigade Buurmalsen steekt de handen uit de mouwen

Afgelopen zaterdag is de Groenbrigade Buurmalsen van start gegaan met het groener, fleuriger en insect-vriendelijker maken van het dorp. Op 2 plekken zijn stukken grasveld van gras ontdaan en hebben vrijwilligers deze beplant met diverse heesters, vaste planten en verwilderingsbollen. De financiering was geregeld door een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente.  Er waren gelukkig veel stekken aangeleverd door dorpsgenoten, zodat er nog budget over is om andere plekken in het dorp op te vrolijken met bloeiende bomen, heesters en planten. Alle planten hebben gemeen dat ze niet alleen het dorp mooier maken maar ook voeding geven aan diverse bijen, vlinders en vogels. Naast lekker werken in de buitenlucht is het gewoon ook gezellig om met elkaar iets voor het dorp te betekenen.

Wil je je ook aanmelden voor de groenbrigade of wil je stekken doneren, neem dan contact op met Karin van Veen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
20201128 10350720201128 10352120201128 103533IMG 20201128 105558                                                                  Foto groenbrigadejpgIMG 20201125 141653 resized 20201126 072048720

Even een boom opzetten

De dorpsraad heeft een leefbaarheidsbudget ontvangen voor het planten van een bevrijdingsboom. De bedoeling was deze boom te planten op Bevrijdingsdag. Dat kon toen helaas niet doorgaan, maar zaterdag 31 oktober was het dan zover.
 
Door vrijwilligers is op de hoek Groeneweg/Lingedijk ter herinnering aan 75 jaar leven in vrijheid een Koningslinde geplant. Om de boom is een mooi hekwerk geplaatst.
 
Het planten van de boom was niet gelukt zonder de inzet van onze plaatselijke ondernemers:
J.M. Hol groenvoorziening
J.A. van Mourik techniek
Hartelijk dank!
 
boom bijgewerkt

Nieuwe school niet in Buurmalsen & update 14 oktober

Update 14 oktober 2020 

Vanwege de covidmaatregelen is Helicon op zoek naar een extra locatie waar zij met hun Mbo-leerlingen op 1,5 meter afstand van elkaar les kunnen geven. Helicon heeft met de gemeente bij de voormalige basisschool in Buurmalsen gekeken en deze locatie is geschikt om aan 3 groepen leerlingen les te geven. De gemeente deelt de mening van Helicon dat het belangrijk is voor de leerlingen om fysiek les te krijgen zolang de covidmaatregelen dit toelaten.

Daarom heeft de gemeente besloten de huidige anti-kraak bewoning op te zeggen per 2 november, zodat daarna de voormalige basisschool als locatie gebruikt kan worden door Helicon. We weten niet wat de ontwikkelingen zijn rondom covid of hoelang dit gaat duren, maar het gaat om een tijdelijke locatie om de school op korte termijn uit de brand te helpen. Deze tijdelijke oplossing mag verdere ontwikkelingen rondom deze locatie voor potentiële woningbouwontwikkeling niet in de weg staan.

2019 Kennissessie tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst

Persbericht 23 juni 2020

23 juni heeft de gemeente West Betuwe een persbericht uitgebracht. Het nieuwe Integraal Kind Centrum (de nieuwe basisschool) zou aan de Groeneweg in Buurmalsen komen. Inmiddels is dit gewijzigd en wordt de locatie Op 't Hof, waar de huidige basisschool van Tricht staat, verder uitgewerkt. Hier leest u het persbericht van de gemeente.

Schoolkind

Dorpspomp

Ons dorp Buurmalsen wordt gekenmerkt door restanten van een voormalige brink. Deze brink wordt nu gevormd door een veldje met grote bomen en is een karakteristiek punt in het dorp. Aan de brink komt het kleinschalige karakter van Buurmalsen door de bebouwing nog sterk tot uiting. 

Één van de wensen in het dorpsplan was de herbouw van de dorpspomp. Inmiddels is er een begin gemaakt met de herbouw op de Brink in Buurmalsen.                                                                                                                              

dorpspomp

Lingebrug

Lingebrug

Dit is de oudste bekende foto van Buurmalsen. Deze houten ophaalbrug deed dienst van 1849-1879. Voor 1849 kon men met de pont de Linge oversteken. De pont voer van Geldermalsen, ongeveer waar nu Le Melangeur is gevestigd, praktisch langs de kerk en door een soort vaart richting de Buurmalsense molen. Het brugwachtershuisje staat nog aan de kant van Geldermalsen en het gerechtsgebouw is nog niet gebouwd. In 1879 is de houten brug vervangen door een ijzeren exemplaar. Deze opname is ongeveer in 1860 gemaakt door Roelof D. Nout fotograaf/horlogemaker uit Tricht.
10 Hucht 1915

10 Hucht 1915

Een kijkje op de Hucht. Het verhaal wil dat hier ooit een molen heeft gestaan. Je komt soms ook de naam Molenwerf wel tegen, maar afbeeldingen, documenten of literatuur die dit bevestigen zijn niet bekend. In 1810 kregen de “Politieke Armen” de Hucht in erfpacht van de kerk en werden er enkele huisjes op gebouwd. Op de foto staan: links Marinus Drost (De Schutter), onder de boom zijn vrouw Cornelia Drost-van der Heiden, op de kruiwagen Derk van Eck, later o.a. dirigent van diverse zangkoren, achter de kruiwagen zijn vader Arie van Eck, rechts Huibertje van Eck met op de arm Wimke van Eck. Datum van opname is onbekend.
11 Groeneweg 4

11 Groeneweg 4

Keizershof aan de Groeneweg werd gebouwd door Gijs Heuff in 1911. Hij ging er met zijn 3 ongehuwde zusters wonen. Eén van fraaie panden die er nog over zijn in ons dorp.
12 Feestwagen Rijksstraatweg 19

12 Feestwagen Rijksstraatweg 19

Zomaar een opname van Buurmalsenaren, waarschijnlijk rond 1948. Een feestwagen voor een optocht die voor de schuur van Piet Timmer staat. Slechts 1 persoon bekend : uiterst rechts met hoed Oldenhof.
2 Lingebrug Bouw

2 Lingebrug Bouw

De huidige betonnen brug, op de foto in aanbouw, werd in 1941 zonder feestelijkheden in gebruik genomen, het was immers bezettingstijd.
2 Lingebrug

2 Lingebrug

De ijzeren brug had inclusief de landhoofden een totale lengte van 127 meter. Een vervanging was noodzakelijk, want “alle” verkeer van Utrecht naar Den Bosch kwam over deze weg. Bij de reconstructie van de rotonde voor de Lidl zijn een aantal oude gietijzeren pijlers van deze brug gevonden. Na restauratie zijn die in het plantsoen Achter ’t Veer geplaatst. Deze brug werd in 1941 gesloopt. Deze foto moet van vóór 1929 zijn, want in dat jaar is de molen die je hier nog ziet gesloopt.
3 Molen De Prins Herdruk

3 Molen De Prins Herdruk

Een foto van de stellingmolen De Prins met het bijbehorende molenaarshuis. De molen is gebouwd in 1853. Er bestond voor die tijd een gemeenschappelijke molen voor Buurmalsen en Tricht, gebouwd in 1641, vervangen in 1657 en afgebrand in 1853. Dat was een standaardmolen. Hiervan zijn geen afbeeldingen bekend. Een aantal eigenaren van De Prins : 1853 -1900 Van Steenis, Van Wees, 1900-1919 Slob, 1919-1923 De Weerdt en van 1923-1929 De Jager. Het jaartal van opname is onbekend.
4 Lingedijk Jager

4 Lingedijk Jager

Hier zit u een opname van ná 1929. Boeren leveren hun koren aan bij de malerij van De Jager aan het begin van de Lingedijk. Achter de molenaarswoning was inmiddels een moderne elektrische malerij gebouwd.
5 Ronde Huis Wegerif

5 Ronde Huis Wegerif

Op de plaats van de gesloopte molen is in 1929 het Ronde Huis, de Molenkamp, de Kosterskamp of Kostersmolen gebouwd door W.A.O. Koster, directeur van de Chamotte Unie in Geldermalsen en voor de oorlog één van de voormannen van de NSB. Architect van dit pand was Wegeriff, die ook het huis De Lingebeek aan de Koppelsedijk in Geldermalsen heeft ontworpen. Het pand is inmiddels ook een Rijksmonument. Deze opname is begin 1930 gemaakt.
6 Burensedijk Vanaf Dorp

6 Burensedijk Vanaf Dorp

Een kijkje in het dorp, u ziet de Burensedijk met rechts Café De Hollandsche Tuin van de familie Broekhuizen. Daarnaast de school die toen nog strak aan de dijk stond. Links de T-boerderij van G. Verwey, het woonhuis is nog niet gedeeld en de schuur nog niet gesloopt. Deze opname moet van vóór 1914 zijn, want in dat jaar is de nieuwe school gebouwd, die verder van de dijk stond. Het oude schoolgebouw is recent weer opgeknapt.
7 Rijksstraatweg 29

7 Rijksstraatweg 29

Een foto van de Malsenburg, één van de acht Rijksmonumenten in ons dorp. Een markant pand, dat is gebouwd rond 1860. De opname is aan het begin van de vorige eeuw gemaakt. Het wordt bewoond door de familie Versteegh.
8 Rijksstraatweg 27 44 1937

8 Rijksstraatweg 27 44 1937

Een kijkje op de Steenweg uit 1937, ter hoogte van nummer 46, indertijd het winkeltje van Marinus de Jong. Je kon midden op straat nog even bijkletsen, weinig verkeer en men reed waarschijnlijk ook niet zo hard als tegenwoordig. Op de foto links Maarten van der Heiden, rechts Toon Hakkert (de Lange Toon).
9 Brink 3 Aart Nout 1938

9 Brink 3 Aart Nout 1938

Een plaatje van de Brink met links de nummers 1, 3 en 5. Op de achtergrond de voormalige bakkerij van Aart Nout, thans bewoond door de familie Rensel. Leuk dat al deze pandjes bewaard zijn gebleven en door de eigenaren in de loop van de tijd weer zo mooi zijn opgeknapt. De opname is rond 1930 gemaakt.

Algemeen

Disclaimer

Contactgegevens

dorpsraadbuurmalsen@gmail.com

 

Op de hoogte blijven?